Cynhadledd lwyddiannus ar Gyfieithu Llenyddol â Chymorth Cyfrifiaduron

Mae Grŵp Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Abertawe (STING) wedi cynnal ei gynhadledd lawn gyntaf ar Gyfieithu Llenyddol â Chymorth Cyfrifiadur (CALT).

Mae'r gynhadledd, sy'n dilyn llwyddiant dau weithdy rhyngwladol llwyddiannus yn 2019, wedi denu mwy na 400 o bobl yn cofrestru ledled y byd i'w sgyrsiau a'i darlithoedd, a'r cyfan wedi'i gyflwyno ar Zoom, gyda recordiadau ar gael ar-lein tan ddiwedd mis Mehefin.

Y prif siaradwyr oedd Duncan Large, Athro mewn Llenyddiaeth a Chyfieithu Ewropeaidd ym Mhrifysgol East Anglia, a Jan Rybicki, Athro mewn Astudiaethau Saesneg ym Mhrifysgol Jagiellonian yn Kraków, Gwlad Pwyl.

Ymysg y cydweithio rhyngwladol o bwys a drafodwyd oedd treialu ymchwil technoleg iaith ddigidol gan yr Athro Andy Rothwell a'r Athro Tom Cheesman, gyda chydweithwyr allweddol mewn Cyfrifiadureg yn Abertawe a Phrifysgol Bryste, Canol Sir Gaerhirfryn, East Anglia, Dinas Dylun ac Amsterdam.

"Mae ein hymchwilwyr wedi chwarae rolau cenedlaethol a rhyngwladol o bwys wrth arloesi dulliau a chymwysiadau mewn cyfieithu llenyddol â chymorth cyfrifiadur" meddai Dr Geraldine Lublin, arweinydd ymchwil mewn Ieithoedd Modern a Chyfieithu.   "Rydym yn sefydlu ymarferion gwaith arloesol ac yn dod ag ymchwilwyr academaidd ac ôl-raddedig ynghyd mewn ieithoedd, astudiaethau cyfieithu, ieithyddiaeth a chyfrifiadureg, ochr yn ochr ag ymarferwyr proffesiynol.” 

Daeth y gynhadledd ag academyddion, cyfieithwyr proffesiynol a phartneriaid o'r diwydiant ieithoedd yn y DU ac yn rhyngwladol ynghyd i fwyafu manteision technolegau newydd wrth hyrwyddo cymeriad dynol hanfodol cyfieithu diwylliannol.

"Tuedda cyfieithwyr llenyddol i wrthod defnyddio systemau sy'n rheoli bywydau'r rhan fwyaf o gyfieithwyr proffesiynol eraill: offer CAT, cofau cyfieithu (TM), cronfeydd data a systemau cyfieithu peirianyddol,” meddai'r Athro  Rothwell.

"Serch hynny, dros y pum mlynedd diwethaf, cafwyd datblygiadau sy'n awgrymu bod manteision yn ogystal ag anfanteision i gyfieithwyr llenyddol wrth ddefnyddio mathau gwahanol o offer cyfieithu â chymorth cyfrifiadur.

"Archwiliodd y gynhadledd effaith wirioneddol a phosib rhai o'r datblygiadau hyn ar gyfieithwyr llenyddol a darllenwyr o safbwynt damcaniaethol ac empirig, gyda phwyslais ar gymwysiadau ac astudiaethau achos dangosol."

Am ragor o wybodaeth am waith aelodau CALT, ewch i https://calt2021conference.wordpress.com/