Seminarau Ar-lein

"Yn aml, ystyrir Y Clasuron yn hen ffasiwn ac yn elitaidd, ond, eleni, mae adran Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg ym Mhrifysgol Abertawe yn ceisio herio’r canfyddiad hwnnw. Mae’r pandemig, er yn erchyll, wedi rhoi cyfle i ni ail-gyflunio ein haddysgu mewn ffyrdd radical. Ymhlith yr elfennau wyneb yn wyneb sy’n parhau mae grwpiau astudio lle ceir trafodaethau ysbrydoledig ar bynciau y gall astudiaethau’r henfyd daflu golau arnynt. Er mwyn gweddu grwpiau astudio o’r fath, eleni, rydym yn cynnig cyfres o Seminarau Ar-lein blaengar gan gynnwys siaradwyr rhyngwladol neilltuol. Mae’r seminarau hyn ar gyfer  ein myfyrwyr ac at gynulleidfa ehangach ar y thema bryfoclyd ‘Clasuron Perthnasol’." - Dr Ian Goh, i.k.l.goh@swansea.ac.uk

Gyda’n grwpiau ymchwil OLCAP (Ymagweddau at y Gorffenol sy’n seiliedig ar Wrthrychau a Thirwedd) a KYKNOS, bydd pob seminar yn cael ei gynnal am 17:00 ar ddydd Llun. Cofrestrwch ar ein rhestr bostio trwy anfon e-bost at: ancientworldswanseaseminar@gmail.com. Darperir dolenni ‘Zoom’ yn agosach at yr amser trwy'r rhestr bostio.

Egypt centre artifact Vase’Clasuron Perthynasol’

November 9 – OLCAP Keynote Lecture, Clare Rowan (Warwick): ‘The Materiality of the Ephemeral: The Tokens of Roman Italy

November 16 – Roberta Mazza (Manceinon): ‘Sappho, Papyrology, and the Material Turn’

November 23 – Hannah Čulík-Baird (Boston): ‘The Fragment and the Future’

November 30 – Ayelet Haimson Lushkov (Austin, Texas): ‘Troubling the Scorer: Livy and the Poetics of Accuracy’

December 7 – Nandini Pandey (Madison, Wisconsin): ‘Writing What You Know? On Being “Diverse” and Researching Roman Diversity’

December 14 – Mathias Hanses (Penn State): ‘“A Fire Kindled in Egypt, Replenished by Greece, Scattered Burning By Rome”: The Ancient Mediterranean in the Works of W. E. B. Du Bois’

Croeso i bawb!

Egypt centre horse artifact

Lluniau: Y Ganolfan Eifftaidd.