Canolfan Astudiaethau Cymharol Portiwgal, Sbaen a’r Americas (CEPSAM) -

'Cantos Cautivos: Cyfuno technolegau’r we i greu archif am brofiadau cerddorol mewn canolfannau cadw carcharorion gwleidyddol o dan unbennaeth Pinochet’

Dydd Iau 25 Chwefror 2021, 5 pm 

Dr Katia Chornik (Canolfan Astudiaethau America Ladin, Prifysgol Caergrawnt) a Hernan Theiler (Labs IBM)  

Traddodir y ddarlith hon yn Sbaeneg

Roedd mwy na 1,000 o ganolfannau cadw carcharorion gwleidyddol yn bodoli yn ystod cyfnod yr unbennaeth o dan arweiniad y Cadfridog Augusto Pinochet (1973-1990), a bu arteithio’n rhan ganolog o’r canolfannau hyn (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004). Archif ddigidol ddwyieithog sy’n casglu cerddoriaeth a hanesion profiadau yn y cyd-destunau hyn yw Cantos Cautivos (Caneuon Caeth, www.cantoscautivos.org). Mae ein prosiect, a ddatblygwyd yn gyntaf mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Cof a Hawliau Dynol Chile, yn defnyddio cyfrannu torfol, cyfweliadau personol a digwyddiadau cyhoeddus i gasglu deunyddiau sylfaenol. Pont emosiynol yw cerddoriaeth sy’n helpu goroeswyr i gael mynediad at eu hatgofion eu hunain ac i fynegi teimladau anodd; mae cerddoriaeth hefyd yn ffordd o beri bod cynulleidfaoedd yn mynd yn fwy ymwybodol ynghylch achosion o dorri hawliau dynol. Ar ôl gosod y prosiect yn ei gyd-destun, bydd ein sgwrs yn ymdrin â’r broses o greu’r wefan gyfredol. Byddwn ni’n trafod y penderfyniadau rydyn ni wedi’u gwneud i gysylltu mathau gwahanol o ddeunyddiau archifol, gan ddefnyddio model data perthynol sy’n seiliedig ar gategorïau ynghyd â thechnolegau rhyngrwyd. Gan ddefnyddio’n profiad yn ogystal â’r ymchwil ar archifau, cof a chyfrifoldeb cymdeithasol ym maes cerddoleg, ethnogerddoleg a meddalwedd, byddwn ni’n dangos bod y dull cyfunol hwn wedi bod yn effeithiol o ran cyflawni prif ddiben prosiect Cantos Cautivos, sef cyfrannu at gof cyfunol yr unbennaeth yn ogystal ag at y broses o wneud iawn yn foesegol a chydnabod y dioddefwyr a’u teuluoedd yn gyhoeddus.

Cofrestrwch yma.

Croeso i bawb! 

Cydlynydd: Dr G. Lublin 

lublin@abertawe.ac.uk

Cofrestrwch yma