Hanesion Cudd Erlyn a Balchder

PRIDE event poster-CYM

Mae’n bleser mawr gennym ni gyhoeddi y cynhelir ein digwyddiad BALCHDER, ‘Hidden Histories of PROSECUTION and PRIDE’, ddydd Iau 24ain Mehefin o 1.00 tan 2.00pm.

Ymunwch â ni ar gyfer tair sgwrs ddiddorol iawn gan Dr Shareena Hamzah-Osbourne, Dr Sarah Crook a Dr Roberta Magnani.

I gofrestru ar gyfer y gweminar Zoom, cliciwch ar y ddolen isod:

https://swanseauniversity.zoom.us/webinar/register/WN__KK4BdVzSIiA0NcKXEFuPg


Queering Contemporary Literature: The Work of Jeanette Winterson.

Mae Dr Shareena Hamzah-Osbourne yn Gydymaith Ymchwil Er Anrhydedd yn yr Adran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe. Hi yw awdur Jeanette Winterson’s Narratives of Desire: Rethinking Fetishism, a gyhoeddwyd gan Bloomsbury ar 3ydd Mehefin 2021. Derbyniodd ei herthyglau ar iaith, feganiaeth, ac ymddygiad sylw’r cyfryngau yn fyd-eang yn 2018 a 2020 ac mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys Ffuglen Gyfoes, Ysgrifennu gan Fenywod, Astudiaethau Rhywedd, ac Astudiaethau Queer.


Meddwl Trwy Weithredoedd y Gorffennol: Profiadau a Chyfleoedd
Mae Dr Sarah Crook yn ddarlithydd yn Adran Hanes Prifysgol Abertawe lle y mae’n parhau â’i diddordebau ymchwil ar hyd dau lwybr: hanes mudiadau cymdeithasol, a hanes iechyd meddwl myfyrwyr. Cyn dod i Abertawe, bu’n Gymrawd Iau yng Ngholeg Newydd, Rhydychen. Mae hi wedi cyhoeddi ymchwil am hanes ffeministiaeth, hanes erthylu, a hanes iechyd meddwl mewn prifysgolion ym Mhrydain. Mae casgliad a olygwyd am ffeministiaeth a gweithredu queer ym Mhrydain ac yn yr Unol Daleithiau yn ystod y 1980au ar y gorwel gan Wasg SUNY yn 2022 (cyd-olygwyd â Charlie Jeffries, Birkbeck).


Amasoniaid Rhyngblethol: Herio Modelau Rhywedd Deuaidd yn yr Oesoedd Canol a Nawr
Mae Dr Roberta Magnani'n Uwch-ddarlithydd yn Adran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Abertawe. Mae ei chyhoeddiadau a'i diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar weithiau Geoffrey Chaucer a llenyddiaeth a diwylliant ar ddiwedd y canoloesoedd. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn damcaniaeth queer ac astudiaethau llawysgrif; yn 2018, arweiniodd hyn at gyhoeddi Rhifyn Arbennig o'r cyfnodoyn postmedieval o'r enw 'Queer Manuscripts' a gyd-olygodd gyda Diane Watt (Prifysgol Surrey). Mae hefyd yn destun ei monograff sydd ar ddod o'r enw Chaucer's Queer Textualities. Hi yw Is-lywydd y Gymdeithas ar gyfer Ysgolheictod Ffeministiaeth Ganoloesol; mae'n Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil i Rywedd a Diwylliant mewn Cymdeithas Prifysgol Abertawe, yn ogystal ag yn arwain ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Ei nod yw trosi ei diddordeb ysgolheigaidd mewn hunaniaethau queer yn genhadaeth ddinesig cyfeillgarwch a solidariaeth.