Beth yw cyflogadwyedd?

Mae dyfodol disglair yn aros myfyrwyr y Celfyddydau a'r Dyniaethau.  Yn ogystal â'r sgiliau trosglwyddadwy yr ydych yn eu dysgu trwy'ch astudio a'r cwricwlwm, mae'r Coleg yn cynnig cyfleoedd a mentrau amrywiol o ran cyflogadwyedd.

Rydym yn gweithio ar draws y Brifysgol, ac yn allanol gyda chyflogwyr, grwpiau sy'n cynrychioli cyflogwyr, cyrff proffesiynol, a sefydliadau rhyngwladol partner i roi cyfle i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, boed yn fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig, yn fyfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd, neu'n fyfyrwyr rhyngwladol, i astudio dramor, i ymgymryd â lleoliad gwaith, i wneud interniaeth, neu i wneud gweithgarwch allgyrsiol. Rydym am sicrhau bod gan ein graddedigion sgiliau a rhinweddau rhagorol fel y gallant gystadlu a llwyddo yn y farchnad swyddi. 

Cewch ddarllen ein llyfryn gwybodaeth am Gyflogwyr Graddedigion a Gwybodaeth Gyrfaoedd ar y dudalen hon.

Hyrwyddwr Cyflogadwyedd Coleg y Celfyddydau  a'r Dyniaethau yw Dr Helen Brocklehurst, a'r Cydlynydd Cyflogadwyedd yw Debbie Marshall.

Fideo Ben Donovan

Mae Ben Donovan yn siarad am astudio Hanes ac am ei swydd yn Olygydd Rhaglenni, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Gwobr CELTA

Dyfernir Tystysgrif Caergrawnt mewn Dysgu'r Iaith Saesneg i Oedolion (CELTA) i fyfyrwyr BA Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor.

Creadigol

Mae Kelsey Richards, Graddedig Ysgrifennu Creadigol, yn ennill lle ar dîm talent cynhyrchu'r BBC.

Busnes

Mae Kylie Hearne yn siarad am astudio Gwareiddiad Clasurol ac am sut ddechreuodd ei busnes ei hun.

Lleoliadau Gwaith

Mae llawer o'n rhaglenni'n cynnwys lleoliad gwaith mewn llywodraeth leol, y cyfryngau, neu'r trydydd sector. Rhagor o wybodaeth .......

Interniaethau

Mae myfyrwyr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn cael cyfle i wneud interniaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.  Rhagor o wybodaeth .....

Astudiwch Dramor:

Astudio dramor yn rhan o'ch gradd fydd un o'r pethau gorau a wnewch erioed. Rhagor o wybodaeth .....

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae gan Brifysgol Abertawe Academi Cyflogadwyedd, ac mae wedi penodi Hyrwyddwyr Cyflogadwyedd ym mhob Coleg, sy'n arwain tîm a fydd yn helpu myfyrwyr ar bob lefel astudio i gyrraedd eu potensial - p'un ai y mae hynny drwy swydd, drwy fod yn hunangyflogedig, neu drwy astudio pellach. Mae'r Academi'n hyrwyddo mentrau newydd, yn dangos arfer da, ac yn darparu cyfleoedd a fydd yn galluogi myfyrwyr i wella sgiliau a chofnodi cyraeddiadau drwy ddefnyddio'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch.

Gwybodaeth Gyrfaoedd

Angen help i ystyried dewisiadau gyrfa? Rhagor o wybodaeth ....

Sut mae dod o hyd i ni ar y campws

Ystafell 121
Adeilad Keir Hardie
(Adeilad 4 ar Fap y Campws)