Byddwch yn Llysgennad

Mae ein tîm o Lysgenhadon yn gweithio'n agos gyda Swyddogion Derbyn y Coleg, y darlithwyr a'r staff Derbyn a Marchnata. Dyma rai o'u gweithgareddau:

  • Mae ein myfyrwyr yn cynnig cyflwyniadau ar fywyd myfyrwyr a sesiynau holi ac ateb i ddarpar fyfyrwyr, eu teulu ac athrawon/ymgynghorwyr coleg
  • Maent yn gwneud fideos ac yn cyfrannu at brosiectau marchnata i helpu myfyrwyr newydd i ymgartrefu yn Abertawe
  • Ymweld ag ysgolion a cholegau i siarad am astudio ym Mhrifysgol Abertawe
  • Cynorthwyo â chyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus
  • Paratoi a chymryd rhan mewn digwyddiadau

Mae gan Brifysgol Abertawe Gynllun Llysgenhadon Myfyrwyr hefyd, mae mwy o fanylion ar ein taflen 

Ein Llysgenhadon