Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Wythnos Gofrestru 2018

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Eich camau cyntaf yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Ceir gwybodaeth am Gyrraedd a Chroeso a Chofrestru,  Prifysgol Abertawe yma.

Dylai myfyrwyr sydd angen cymorth o ran Dewis Modiwlau gysylltu â Chyfarwyddwr Rhaglen y pwnc perthnasol yn y rhestr isod, neu anfon neges e-bost at COAHAcademicOffice@swansea.ac.uk.

 

Cyfarwyddwyr Rhaglenni’r Ôl-raddedigion 2018/19

Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol

TESOL: Federica Barbieri

Cyfieithu Tsieineaidd - Saesneg ac Addysgu Iaith (CETLT): Chris Shei

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Llenyddiaeth Saesneg: Mel Kohlke

Ysgrifennu Creadigol: Francesca Rhydderch

Hanes

Yr Athro Daniel Power

Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg

Dr Troy Sagrillo

Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus: Sian Rees

Cyfryngau Digidol: Dr Rhys Jones

Cyfryngau a Newyddiaduraeth: Dr Richard Thomas

Newyddiaduraeth Ryngwladol: Dr Yan Wu

Ieithoedd Modern

Andy Rothwell

Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Dion Curry

 

Myfyrwyr rhyngwladol

Mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol fod yn bresennol ym mhob sesiwn sefydlu’r adran yn ogystal â sesiynau arbennig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

Amserlen

Nodwch - Mae eich amserlen sefydlu ar gyfer un wythnos yn unig (24 Medi - 28 Medi) ac nid yw'r un fath â’ch amserlen addysgu. Gall amserlenni sefydlu newid felly argraffwch eich amserlen pan yr ydych ar fin cyrraedd.

Digwyddiad

Ystafell

Dyddiad

O

Hyd

Rhaglenni MA Sefydlu

Ystafell Ddarlith Faraday C

Mercher 26 Medi

10y.b.

4y.p.

MA Croeso Newyddiaduraeth Ryngwladol

James Callaghan 108

Mercher 26 Medi

11y.b.

1y.p.

Sgwrs Croeso i'r Cyfryngau Digidol MA

James Callaghan 113

Mercher 26 Medi

11y.b.

12y.p.

MA Newyddiaduriaeth, Cyfryngau a Globaleiddio Sgwrs Croeso

James Callaghan B04

Mercher 26 Medi

11y.b

12y.p.

Tasg Sefydlu Grwpiau MA Newyddiaduraeth

Ystafell Ddarlith 1, Ty West Union 2

Mercher 26 Medi

2y.p.

4y.p.

Tasg Sefydlu Grwpiau MA Newyddiaduraeth Keir Hardie 431 Dydd Gwener 28 Medi 11y.b. 1y.p.

Sgwrs Croeso PGTM gan yr Athro John Spurr ac yna Digwyddiad Cymdeithasol

Cyntedd Taliesin

Mercher 26 Medi

5y.p.

6.30y.p.