Wythnos Gofrestru 2018

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Eich camau cyntaf yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Ceir gwybodaeth am Gyrraedd a Chroeso a Chofrestru,  Prifysgol Abertawe yma.

Dylai myfyrwyr sydd angen cymorth o ran Dewis Modiwlau gysylltu â Chyfarwyddwr Rhaglen y pwnc perthnasol yn y rhestr isod, neu anfon neges e-bost at COAHAcademicOffice@swansea.ac.uk.

 

Cyfarwyddwyr Rhaglenni’r Ôl-raddedigion 2018/19

Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol

TESOL: Federica Barbieri

Cyfieithu Tsieineaidd - Saesneg ac Addysgu Iaith (CETLT): Chris Shei

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Llenyddiaeth Saesneg: Mel Kohlke

Ysgrifennu Creadigol: Francesca Rhydderch

Hanes

Yr Athro Daniel Power

Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg

Dr Troy Sagrillo

Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus: Sian Rees

Cyfryngau Digidol: Dr Rhys Jones

Cyfryngau a Newyddiaduraeth: Dr Richard Thomas

Newyddiaduraeth Ryngwladol: Dr Yan Wu

Ieithoedd Modern

Andy Rothwell

Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Dion Curry

 

Myfyrwyr rhyngwladol

Mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol fod yn bresennol ym mhob sesiwn sefydlu’r adran yn ogystal â sesiynau arbennig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

Amserlen

‌‌Nodwch - Mae eich amserlen sefydlu ar gyfer un wythnos yn unig (24 Medi - 28 Medi) ac nid yw'r un fath â’ch amserlen addysgu. Gall amserlenni sefydlu newid felly argraffwch eich amserlen pan yr ydych ar fin cyrraedd.

Digwyddiad

Ystafell

Dyddiad

O

Hyd

Myfyrwyr PGTM PCS a PGTM MA

Darlithfa James Callaghan

 Mercher 26 Medi

 10y.b.

10.30y.b. 

Cofrestriad Modiwl PGTM gyda Chyfarwyddwyr Rhaglen MA

Darlithoedd Faraday E & F

 Mercher 26 Medi

10.30y.b. 

 12y.p.

Sgwrs Croeso PGTM gan yr Athro John Spurr ac yna Digwyddiad Cymdeithasol

Cyntedd Taliesin

 Mercher 26 Medi

5y.p.

6.30y.p.