Myfyrwyr Sy’n Parhau Â’u Hastudiaethau

Croeso cynnes yn ôl

Croeso cynnes yn ôl Israddedigion parhaus Os ydych chi'n fyfyriwr parhaus neu wedi torri eich astudiaethau am flwyddyn, cliciwch yma i gael gwybodaeth am gofrestru a ffioedd. Rhestrir cyfarfodydd croeso i israddedigion parhaus isod.

Cofiwch fod y rhain yn archebion dros dro ar hyn o bryd, a dylech gadw'n ôl yn ôl ar ôl 10 Medi am unrhyw
ddiweddariadau neu newidiadau:

Dyddiaf

Amser

Lleoliad

Adran

Grwp Blwyddyn


Dydd Llun 24 Medi

2-4y.p.

Kier Hardie 303

Ieithyddiaeth Gymhwysol Croeso Nôl Sgwrs

Blynyddoedd 2 a 3


Dydd Llun 24 Medi

10-11y.b.

Talbot 980

Bore coffi Anffurfiol Addysg a Croeso gan Bennaeth yr Adran

Blynyddoedd 2 a 3

Dydd Mawrth 25 Medi

11-2.15y.p.

Kier Hardie 216

Cymraeg Croeso yn ol Sgwrs

Blwyddyn 2

Dydd Mawrth 25 Medi

11.30-2.15y.p.

Keir Hardie 216

Cymraeg Croeso yn ol Sgwrs

Blwyddyn 2

Dydd Mawrth 25 Medi

1-2.y.p.

Darlithfa Faraday

Hanes Croeso Nôl Siarad

Blwyddyn 2

Dydd Mawrth 25 Medi

2-3.y.p.

Darlithfa Faraday

Hanes Croeso Nôl Siarad

Blwyddyn 3

 

Dydd

Mercher 26 Medi

10-11y.b.

Talbot 980

Siarad Croeso Addysg a gwybodaeth am y rhaglen hanfodol

Blynyddoedd 2 a 3

 

Dydd Mercher 26 Medi

9-11y.b.

Kier Hardie 303

Ieithoedd Modern Croeso Nôl Siarad

 

Blwyddyn 2

Dydd

Mercher 26 Medi

12-2.y.p.

Kier Hardie 303

Ieithoedd Modern Croeso Nôl Siarad

 

Blwyddyn 3

Dydd Gwener Mercher 26 Medi

2-3y.p.

Faraday K

Clasuron, Hanes Hynafol ac Aifft Croeso Back Talk 

 

Blwyddyn 2

Dydd Gwener Mercher 26 Medi

3-4y.p.

Faraday K

Clasuron, Hanes Hynafol ac Aifft Croeso Back Talk 

 

Blwyddyn 3

Dydd Gwener Mercher 26 Medi

7.30-8.30y.p.

Llyfrgell ISS Ystafell 3

Addysg Oedolion Oedolion Rhan-Amser Oedolion Adnewyddu

 

Pob blwyddyn

 


Dydd Iau 27 Medi

1.30-12.30y.p.

Llyfrgell ISS Ystafell 3

Addysg Oedolion Oedolion Rhan-Amser Oedolion Adnewyddu

 

Pob blwyddyn


Dydd Iau 27 Medi

11-12y.p.

Talbot 980

Siarad Croeso Addysg a gwybodaeth am raglenni hanfodol a strwythur / prosesau COAH
gan Gyfarwyddwr Rhaglen a Rheolwr Gweithrediadau Dros Dro

 

Blynyddoedd 2 a 3


Dydd Iau 27 Medi

11-1y.p.

Faraday B

Cyfarfod Mentora Cyfoed Cyfryngau

 

Blynyddoedd 2 a 3


Dydd Iau 27 Medi

1-3y.p.

Faraday B

Sgyrsiau Croeso Back Media

 

Blynyddoedd 2 a 3


Dydd Iau 27 Medi

10-10.30y.b.

Glyndwr D

PCS Croeso Nôl Siarad

 

Blwyddyn 2


Dydd Iau 27 Medi

10.30-11y.b.

Glyndwr D

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Croeso Nôl Siarad

 

Blwyddyn 2


Dydd Iau 27 Medi

10.30-11y.b.

Glyndwr A

Astudiaethau Americanaidd Croeso Yn ôl Siarad

 

Blwyddyn 2


Dydd Iau 27 Medi

10.30-11y.b.

Glyndwr A

Astudiaethau Rhyfel Croeso Yn ôl Siarad

 

Blwyddyn 2


Dydd Iau 27 Medi

10.30-11y.b.

Glyndwr F

PPE Croeso Nôl Siarad

 

Blwyddyn 2


Dydd Iau 27 Medi

11-11.30y.b.

Glyndwr D

PCS Croeso Nôl Siarad

 

Blwyddyn 3


Dydd Iau 27 Medi

11.30-12y.b.

Glyndwr D

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Croeso Nôl Siara

 

Blwyddyn 3


Dydd Iau 27 Medi

11.30-12y.b.

Glyndwr A

Astudiaethau Americanaidd Croeso Yn ôl Siarad

 

 

Blwyddyn 3


Dydd Iau 27 Medi

11.30-12y.b

Glyndwr B

Astudiaethau Rhyfel Croeso Yn ôl Siarad

 

Blwyddyn 3


Dydd Gwener 28 Medi

10-11y.b.

Faraday K

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Croeso Nôl Siarad

 

Blwyddyn 2


Dydd Gwener 28 Medi

11-12y.p.

Faraday K

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Croeso Nôl Siarad

 

Blwyddyn 3


Dydd Gwener 28 Medi

1-3y.p.

Talbot 908

Digwyddiad Cymdeithasol Addysg

 

Blynyddoedd 2 a 3