Wythnos Gofrestru 2018

Wythnos Gofrestru 2018

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Eich camau cyntaf yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Ceir gwybodaeth am Gyrraedd a Chroeso a Chofrestru,  Prifysgol Abertawe yma.

Dylai myfyrwyr sydd angen cymorth o ran Dewis Modiwlau gysylltu â Chyfarwyddwr Rhaglen y pwnc perthnasol yn y rhestr isod, neu anfon neges e-bost at COAHAcademicOffice@swansea.ac.uk.

Cyfarwyddwyr Rhaglenni’r Israddedigion 2017/18

Cymraeg

Rhian Jones

Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol

Vivienne Rogers

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Richard Robinson

Hanes

Matthew Stevens

Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg

Ian Repath

Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Cyfrwng Saesneg: Sian Rees

Cyfrwng Cymraeg: Non Vaughan Williams

Ieithoedd Modern

Rocio Perez-Tattam

Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

 

Astudiaethau Americanaidd: Themis Chronopolous

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol: Luca Trenta

Rhyfel a Chymdeithas: Gerard Oram

 

Myfyrwyr rhyngwladol

Mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol fod yn bresennol ym mhob sesiwn sefydlu’r adran yn ogystal â sesiynau arbennig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

Amserlen

Nodwch - Mae eich amserlen sefydlu ar gyfer un wythnos yn unig ac nid yw'r un fath â’ch amserlen addysgu. Gall amserlenni sefydlu newid felly argraffwch eich amserlen pan yr ydych ar fin cyrraedd.

Digwyddiad

Ystafell

Dyddiad

O

Hyd

Sesiwn Cyngor Croeso a Chyngor Modiwl Blwyddyn 1

Keir Hardie 303

Dydd Llun 24 Medi

 10y.b.

 2y.p.