Wythnos Gofrestru 2018

Wythnos Gofrestru 2018

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Eich camau cyntaf yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Ceir gwybodaeth am Gyrraedd a Chroeso a Chofrestru,  Prifysgol Abertawe yma.

Dylai myfyrwyr sydd angen cymorth o ran Dewis Modiwlau gysylltu â Chyfarwyddwr Rhaglen y pwnc perthnasol yn y rhestr isod, neu anfon neges e-bost at COAHAcademicOffice@swansea.ac.uk.

Cyfarwyddwyr Rhaglenni’r Israddedigion 2017/18

Cymraeg

Rhian Jones

Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol

Vivienne Rogers

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Richard Robinson

Hanes

Matthew Stevens

Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg

Ian Repath

Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Cyfrwng Saesneg: Sian Rees

Cyfrwng Cymraeg: Non Vaughan Williams

Ieithoedd Modern

Rocio Perez-Tattam

Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

 

Astudiaethau Americanaidd: Themis Chronopolous

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol: Luca Trenta

Rhyfel a Chymdeithas: Gerard Oram

Amserlen

Sylwer - Mae amserlen sefydlu eich adran ar gyfer un wythnos yn unig (24 Medi i 28 Medi) ac nid yr un peth â'ch amserlen addysgu. Mae amserlenni sefydlu yn destun newid ac felly argraffwch eich amserlen cyn bo hir. Bydd eich amserlen yn dilyn yn fuan.

LLUN, 24 Medi

10:30

Blwyddyn 1 (iaith gyntaf)

KH130

- Sgwrs groeso.  Casglu pecynnau, gwybodaeth am fodiwlau.

- Gweithgareddau torri’r iâ

TH, GP

Blwyddyn 1 (ail iaith)

KH130

- Sgwrs groeso.  Casglu pecynnau, gwybodaeth am fodiwlau.

- Gweithgareddau torri’r iâ

RhJ, AL

11:15

Blwyddyn 1 (iaith gyntaf ac ail iaith)

KH130

- Cyfle igwrdd â darlithwyr yr Adran

- Cwrdd â’ch mentoriaid academaidd mewn grwpiau

Pawb

 

11:45

Blwyddyn 1

(iaith gyntaf ac ail iaith)

KH130

- Cyfle iholirhai o fyfyrwyr bl.2 a 3

- Taith o gwmpas y campws

12:30

Amser cinio

13:30 – 14:30

Blwyddyn 1 (iaith gyntaf ac ail iaith)

KH130

Cyflwyniad i’rllyfrgell

Cyflwyniad i wasanaethau cefnogi’r Brifysgol

- Cyfleoedd allgyrsiol

RhJ, AL

MAWRTH, 25 Medi 

11:00

Blwyddyn 2 (pawb)

KH216

- Croeso nôl

- Cwrdd â’ch mentor academaidd mewn grwpiau a chadarnhau  

modiwlau Pawb 

- Cynllun mentora myfyrwyr HS

Blwyddyn 1 (ail iaith)

 

Ymweld â Thŷ Tawe

Byddwn yn cyfarfod y tu allan i adeilad Keir Hardie am 10.45

GH, MK

11:30

Blwyddyn 1 (iaith gyntaf), Bl 2 a 3

KH216

‘Gair i gall’: tips gan gyn-fyfyrwyr a chyfle i drafod cyfleoedd ôl-raddedig 

Lewys, Lowri, Matthew


Blwyddyn 1 (iaithgyntaf), Bl 2 a 3

KH216

‘Awen Abertawe’: beirdd yr Adran yn cyflwyno eu cerddi ac yn trafod eu crefft

TH, Grug, Matthew, Lowri

 

12:30

Pitsas a chwis i’r Adran gyfan

(Blynyddoedd 1,2,3 a myfyrwyr ôl-radd) - KH216

13:30 - 14.15

Bl 1 a 2 (ail iaith)

KH216

Gweithgareddau torri’r iâ

/ Gweithdy iaith

GH

Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 (iaith gyntaf)

KH301

Chwarae â geiriau

TH

Blwyddyn 3

Llyfrgell AHT

- Croeso nôl

- Cadarnhau modiwlau

- Lleoliadau gwaith

RhJ

Cyfarfod i fyfyrwyr ôl-radd

GP

Ffair y Glas

MERCHER, 26 Medi

TAITH YR ADRAN – manylion i ddilyn

PAWB (Blynyddoedd 1, 2, 3 ac yn agored i fyfyrwyr ôl-radd)

10.15 Gadael Prifysgol Abertawe

 

11.30 Ymweld â Phantycelyn, fferm William Williams

 

12.45 Amser rhydd (a chyfle am ginio) yn Llandeilo

 

14.00 Sgwrs yng Ngwesty’r Angel, Llandeilo gan Caryl Lewis

 

16.00 Cyrraedd yn ôl yn Abertawe

 

IAU, 27 Medi

13.00 – 15:00

Bl 2 a 3

KH216

Gweithdai ar ymchwilio a chyfeirnodi. 

Mae’r gallu i ddangos tystiolaeth glir o waith ymchwil manwl yn hanfodol er mwyn llwyddo ar lefelau 2 a 3.  Bydd y gweithdai hyn yn adolygu’r dulliau cyfeirnodi’n drwyadl er mwyn eich cefnogi gyda gwaith y flwyddyn i ddod.

AL, HS