Coronafeirws: y diweddaraf
myfyriwr mewn darlith

Croeso cynnes yn ôl

Croeso cynnes yn ôl Israddedigion parhaus Os ydych chi'n fyfyriwr parhaus neu wedi torri eich astudiaethau am flwyddyn, cliciwch yma i gael gwybodaeth am gofrestru a ffioedd. Rhestrir cyfarfodydd croeso i israddedigion parhaus isod. 

Cofiwch fod y rhain yn archebion dros dro ar hyn o bryd, a dylech gadw'n ôl yn ôl ar ôl 10 Medi am unrhyw 
ddiweddariadau neu newidiadau:

Myfyrwyr Blwyddyn 2

Myfyrwyr Blwyddyn 3