Coronafeirws: y diweddaraf

Wythnos Gofrestru 2019

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg

‌‌‌‌

Digwyddiad

Ystafell

Dydiad

O

Tan

Sgwrs Groeso â’r Pennaeth Adran

Faraday Lecture Ystafell K

Dydd Llun 23 Medi

 11yb  1yp

Digwyddiad Croeso

Glyndwr 124

Dydd Mercher 25 Medi

 2.30yp  6yp

Cyfarfodydd â Mentoriaid Academaidd

I gael ei gadarnhau

Dydd Mercher 25 Medi

 1.30yp  3yp