Wythnos Gofrestru 2019

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Amserlen

Digwyddiad

Ystafell

Dyddfiad 

O

I

Sgwrs Groeso â’r Pennaeth Adran a Cyngor ar Fodiwlau

Glyndwr C

Dydd Llun 23 Medi

 1yb

 4yp

Blwyddyn Un - Ymsefydlu

Faraday Lecture Theatre

Dydd Iau 24 Medi

 1yp

 4yp

Digwyddiad Cymdeithasol i Is-raddedigion

Faraday Lecture Theatre

Dydd Iau 24 Medi

 4yp

 5yp

Seminarau Cyntaf

TBC

Dydd Mercher 25 Medi

 11yb

 12yp