Wythnos Gofrestru 2019

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Amserlen Blwyddin Sylfaen

Digwyddiad

Ystafell

Dydiad

O

Tan

Ymsefydlu Blwyddin Sylfaen

Fulton A

Dydd Llun 23 Medi

 10yb  1yp

Ymsefydlu Blwyddin Sylfaen

Faraday M

Dydd Mercher 25 Medi

 10yb  1yp

Ymsefydlu Blwyddin Sylfaen - Grwp 1

Ty Undeb Lefel 3 Ystafell PC 3 Dwyrain

Dydd Gwener 27 Medi

 9yb  10.30yb

Ymsefydlu Blwyddin Sylfaen - Grwp 2

Ty Undeb Lefel 3 Ystafell PC 3 Dwyrain

Dydd Gwener 27 Medi

 10.30yb  12yp

A oes gennych chi cwestyniau pellach? Cysylltwch â ni.