Coronafeirws: y diweddaraf

Wythnos Gofrestru 2019

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Amserlen

Note. Bydd pob myfyriwr Ystydiathau Gwleidyddol A Diwylliannol yn mynychu'r prif ddigwyddiadau croeso adrannol yn Amserlen 1. Yna gwelwch Amserlen 2 ar gyfer eich sgwrs rhaglen.

Amserlen 1

Digwyddiad

Ystafell

Dyddiad

O

I

Sgwrs Groeso â’r Pennaeth Adran

Faraday K

Dydd Llun 23 Medi

 10yb

 10.30yb

Cyngor a Chymorth ynghylch Cofrestru ar gyfer Modiwlau

Glyndwr M

Dydd Llun 23 Medi

 12yp

 1yp

Cyfarfodydd â Mentoriaid Academaidd

Adeilad Talbot Ystafell  39

Dydd Mawrth 24 Medi

 11yb

 1yp

Digwyddiad Cymdeithasol i Is-raddedigion

Foyer James Callaghan 

Dydd Mawrth 24 Medi 

 5.30yp

 6.30yp

 
Amserlen 2
 

Digwyddiad

Ystafell

Dyddiad

O

I

Sgwrs Croeso Astudiaeth Americanaidd

Faraday B

Dydd Llun 23 Medi

 10.30yb

 11yb

Sgwrs Croeso Athroniaeth a PPE 

Faraday C

Dydd Llun 23 Medi

 10.30yb

 11yb

Sgwrs Croeso Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Faraday K

Dydd Llun 23 Medi

 10.30yb  11yb

Sgwrs Croeso Rhyfel a Chymdeithas

Keir Hardie ystafell 008  Dydd Mawrth 24 Medi  10yb  10.30yb