Coronafeirws: y diweddaraf

Cysylltiadau Allweddol y Coleg

Cysylltiadau Allweddol y Coleg

Bydd staff gweinyddu allweddol a llysgenhadon myfyrwyr ar gael hefyd i’ch croesawu yn ystod y Ffair Groeso ar 22 Medi a 23 Medi yn y babell ar lawnt Tŷ Fulton. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

O 18 Medi gallwch gysylltu â Swyddfa Wybodaeth y Coleg yn bersonol, drwy ffonio, neu drwy e-bost:

Swyddfa Derbyniadau Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
Ystafell 107, Adeilad Keir Hardie 
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton 
Abertawe, SA2 8PP
Cymru, UK

Telephone +44 (0)1792 606981

Ymholiadau

Dewch o hyd i ni ar y campws

Telephone - contactGallwch gysylltu hefyd drwy ein cyfrifon Twitter a Facebook.

Adnoddau Defnyddiol

Mewnrwyd y Coleg

Yma gallwch ddod o hyd i lawlyfrau ar gyfer eich cyrsiau i gyd, amserlenni a’r ffurflen ar gyfer amgylchiadau lleihaol ynghyd â chalendr asesu a ffurflenni adborth modiwl ar ddiwedd y tymor.

https://intranet.swan.ac.uk/login/

Canllaw Academaidd

Mae gan y brifysgol Ganllaw Academaidd sydd i’w gael ar-lein  http://www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-academaidd/canllaw-academaidd/

Fy Mhrifysgol

Defnyddiwch y ddolen hon i gael mynediad at y porth  https://myuni.swan.ac.uk/cy

I fewngofnodi, defnyddiwch y manylion canlynol:

ENW DEFNYDDIWR: EICH RHIF MYFYRIWR

CYFRINAIR: DYDDIAD GENI (DYDD/MIS/BLWYDDYN) AR FFURF RHIF.

Ar ôl mewngofnodi i’r porth cewch ddolenni i gysylltu â:

  • BlackBoard
  • E-bost
  • Mewnrwyd
  • Fe gewch nifer o wasanaethau eraill, adnoddau a mwy o wybodaeth
Blackboard

Ar ôl mewngofnodi i MyUni dewiswch eicon BlackBoard

I fewngofnodi defnyddiwch y manylion canlynol:

ENW DEFNYDDIWR: EICH RHIF MYFYRIWR

CYFRINAIR: DYDDIAD GENI (DYDD/MIS/BLWYDDYN) AR FFURF RHIF.

I we-lywio o amgylch BlackBoard, cliciwch ar y tab “Fy astudiaethau” ar frig y dudalen ar y chwith.

I weld pob un o’ch modiwlau cyfredol cliciwch ar “Cyrsiau 2018/2019 Cyfredol”. Yma fe welwch chi gyhoeddiadau pwysig. Gallwch ddewis modiwlau unigol i weld sleidiau eich darlithoedd, gwybodaeth am waith cwrs a llawer mwy.