Coronafeirws: y diweddaraf

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n cyrraedd ar ôl y cyfnod cofrestru

Mae’r Coleg yn caniatáu ichi gofrestru hyd at 16 Hydref 2017. Os byddwch yn cyrraedd ar ôl i addysgu ddechrau ar 2 Hydref 2017, byddwch yn colli darlithoedd sy’n bwysig i’ch cwrs. Eich cyfrifoldeb chi yw dal i fyny â’r gwaith a gollwyd; gofynnwch unrhyw gwestiynau yn ystod oriau swyddfa’r darlithydd.

Os ydych yn hwyr yn cofrestru, cysylltwch â Ruth Lake yn Swyddfa’r Coleg, Adeilad Keir Hardie (Cyntedd) cyn gynted â phosibl i gael cyngor ynghylch cofrestru a materion ynghylch dewis modiwlau. Ewch i ddarlithoedd ar unwaith.

Ruth Lake

Swyddog Gweinyddu’r Coleg

Swyddfa’r Coleg

Adeilad Keir Hardie

Ffôn: 01792 2956559

E-bost: R.Lake@swansea.ac.uk