Coronafeirws: y diweddaraf

Wythnos Gofrestru 2019

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Addysg ac Astudiaethau Plentyndod Cynar, Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Amserlen

Digwyddiad

Ystafell

Dyddiad

O

Tan

Croeso gan Bennaeth a Dirprwy Bennaeth Adran.

Adeilad Talbot Ystafell 980

Dydd Llun 23 Medi

 10.30yb

 12yp

Sgwrs Croeso Addysg

Adeilad Talbot Ystafell 976

Dydd Llun 23 Medi

 1yp

 3yp

Ymsefydlu: Llyfrgell 

TBC

Dydd Iau 26 Medi 

 12yp

 1yp

Digwyddiad Cymdeithasol i MacMillan gyda EduSoc

Adeilad Talbot Ystafell 980

Dydd Iau 26 Medi 

 1yp

 2yp 

Sgwrs Croeso Gan Yr Athro John Spurr gyda Digwyddiad Cymdeithasol

Darlithfa James Callaghan

Dydd Iau 26 Medi

5yp

6.30yp

 A oes gennych chi cwestyniau pellach? Cysylltwch â ni.