Coronafeirws: y diweddaraf

Wythnos Gofrestru 2019

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Amserlen Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Digwyddiad

Ystafell

Dydiad

O

Tan

Ymsefydlu holl myfyrwyr Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Faraday C

Dydd Mercher 25 Medi

 10yb  4yp

Sgwrs Croeso Cyfryngau Digidol

Adeilad Fulton House Ystafell 1

Dydd Mercher 25 Medi

 11yb  12yp

Sgwrs Croeso Newyddiaduraeth Ryngwladol

Adeilad Fulton House Ystafell 6

Dydd Mercher 25 Medi

 11yb  12yp

Sgwrs Croeso cyfryngau Newyddiaduraeth a Globaleiddio

Adeilad James Callaghan Ystafell 229

Dydd Mercher 25 Medi

 11yb  12yp

Tasg Sefydlu Grwpiau MA Cyfryngau Digidol

Adeilad Keir Hardie Ystafell 220

Dydd Mercher 25 Medi

 1.30yp  3yp

Tasg sefydlu grwpiau Newyddiaduraeth

Union House lefel 2 Darlithfa Ystafell 1 Gorllewin

Dydd Mercher 25 Medi

 2yp  4yp

Sgwrs Croeso Gan Yr Athro John Spurr gyda Digwyddiad Cymdeithasol

Darlithfa James Callaghan

Dydd Iau 26 Medi

 5yp  6.30yp

Tasg sefydlu grwpiau Cyfryngau a Newyddiaduraeth

Adeilad Keir Hardie ystafell 431

Dydd Gwener 27 Medi

 11yb  1yp

 A oes gennych chi cwestyniau pellach? Cysylltwch â ni.