Coronafeirws: y diweddaraf

Wythnos Gofrestru 2019

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Amserlen Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Digwyddiad

Ystafell

Dydiad

O

Tan

Ymsefydlu Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Adeilad Keir Hardie 216

Dydd Mercher 25 Medi

 10yb  12yp

Digwyddiad Cymdeithasol Llenyddiaeth Saesneg

Adeilad Keir Hardie 250

Dydd Mercher 25 Medi

 1yp  3yp

Digwyddiad Cymdeithasol Ysgrifennu Creadigol

Adeilad Keir Hardie 216

Dydd Mercher 25 Medi

 1yp  3yp

Sgwrs Croeso Gan Yr Athro John Spurr gyda Digwyddiad Cymdeithasol

Darlithfa James Callaghan

Dydd Iau 26 Medi

 5yp  6.30yp

A oes gennych chi cwestyniau pellach? Cysylltwch â ni.