Coronafeirws: y diweddaraf

Wythnos Gofrestru 2019

 

Croeso cynnes iawn i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig newydd sy’n astudio Cymraeg, Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL), Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg, Ieithoedd Modern, Y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

Yn ogystal â gweithgareddau swyddogol y mae angen ichi eu cwblhau gyda Phrifysgol Abertawe, trefnir hefyd weithgareddau sefydlu gan eich Adran. Mae’r rhain yn bwysig iawn gan eu bod yn rhoi cyfle i ddarganfod manylion ynglŷn â’r hyn y disgwylir ichi ei gyflawni yn ystod eich astudiaethau a beth yw’r adnoddau sydd ar gael ichi. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr newydd eraill a’r bobl yn eich adran a fydd yn eich cefnogi tra byddwch chi yn y Coleg. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr newydd fod yn bresennol yng ngweithgareddau sefydlu’r Adran.

Amserlen Hanes ac Astudiaethau Canoloesol

Digwyddiad

Ystafell

Dydiad

O

Tan

Ymsefydlu Hanes

Faraday B

Dydd Mercher 25 Medi

 2yp  4yp

Ymsefydlu Hanes Canoloesol

Adeilad Keir Hardie 206

Dydd Mercher 25 Medi

 2yp  4yp

Ymsefydlu Hanes Cyhoeddus a Threftadaeth

Adeilad Keir Hardie 429

Dydd Mercher 25 Medi

 2yp  4yp

Sgwrs Croeso Gan Yr Athro John Spurr gyda Digwyddiad Cymdeithasol

Darlithfa James Callaghan

Dydd Iau 26 Medi

 5yp  6.30yp

 A oes gennych chi cwestyniau pellach? Cysylltwch â ni.