Coronafeirws: y diweddaraf
Roedd y myfyrwyr yn eistedd o flaen Tŷ Fulton

Croeso cynnes i fyfyrwyr Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau


Croeso

Ar ran holl staff academaidd a gweinyddol Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau fe hoffwn i eich croesawu i Brifysgol Abertawe. Bydd y blynyddoedd nesaf yn bwysig eithriadol ichi. Byddwch yn dysgu pethau newydd wrth ichi astudio, byddwch yn datblygu fel person a gyda lwc, fe wnewch chi ffrindiau oes yma.

Ein braint ni yw rhannu’r amser hwn gyda chi. Mae’n bleser gennyf eich gweld yn dechrau ar eich astudiaethau gradd yn Abertawe a dymunaf bob llwyddiant ichi tra byddwch chi yma. Edrychaf ymlaen at eich gweld yn ystod yr Wythnos Groeso. Gobeithio y byddwch yn ymgartrefu’n dda a dymunaf bob llwyddiant ar gyfer eich gradd.

Yr Athro John Spurr
Pennaeth Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau