Gwella'ch sgiliau a bodloni gofynion proffesiynol newydd yn eich gweithle

Os ydych eisoes yn gweithio mewn maes sy’n gysylltiedig â chyfieithu a chyfieithu ar y pryd, efallai yr hoffech wella'ch sgiliau neu fodloni gofynion proffesiynol newydd yn eich gweithle. Gallwch wneud hyn drwy astudio modiwlau annibynnol Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd gyda ni.