Ymunwch â ni i drafod cynnwys, profiad a chanlyniadau gradd israddedig yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Rydym yn cynnal pum sesiwn i drafod pob un o'n meysydd pwnc, felly dewiswch yr un sydd orau i chi isod!

Cewch gyfle i siarad â staff Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau a rhai o'n myfyrwyr presennol a fydd yn rhannu eu profiad personol o fywyd fel myfyriwr yn Abertawe â chi.


Cadwch lygad am newyddion ynghylch ein cyfres weminarau!