Hoffech chi gael blas o astudio’r Celfyddiau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe? Rydym yn cynnig cyfre o ddarlithoedd i athrawon mewn ysgolion a cholegau, i gyflwyno staff a disgyblion i’n hymchwil a’n haddysgu academaidd. Isod mae rhai o’n darlithoedd. 

Gweminar Addysg

Cyflwyniad i Hanes Anabledd - David Turner

Dyfodol Astudiaethau'r Cyfryngau - Leighton Evans

Technolegau Cyfieithu - Yr Athro Andy Rothwell

Llenyddiaeth heb Ffiniau - Yr Athro David Britton

A yw Ymerawdwyr Rhufeinig yn Bwysig? - Yr Athro Mark Humphries

Adeiladu Cymdeithasol Plentyndod - Dr Jacky Tyrie

Global Issues: Pandemics - Dr Emel Akcali

Ymgysylltu â Rhieni - Dr Janet Goodall