Croeso i Adran y Gymraeg

Mae Adran y Gymraeg yn Abertawe yn un flaengar, fywiog, a chartrefol sydd yn ymhyfrydu yn y ffaith bod ein myfyrwyr yn mwynhau eu hamser gyda ni i'r eithaf ac yn llwyddo i ganfod gyrfaoedd llewyrchus ar ôl graddio.

Darllenwch fwy amdanom ni a'n llwyddiannau academaidd...

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, cyn-fyfyrwyr yn Adran y Gymraeg sydd wedi ennill Medal y Dysgwr yn Eisteddfod yr Urdd.

Rebecca Morgan, Medal Dysgwr Cymraeg yn Eisteddfod yr Urdd, 2018