Cymorth Myfyrwyr

Mae AABO yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth i fyfyrwyr aeddfed rhan-amser. Edrychwch ar yr isadrannau isod i gael rhagor o wybodaeth

Cymorth Astudio

Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

Cyngor ac Arweiniad

Gwasanaeth Lles

Cymorth i Fyfyrwyr ag Anableddau, Cyflyrau Meddygol neu Anawsterau Dysgu Penodol

Os ydych yn dymuno trafod cefnogaeth i fyfyrwyr gydag aelod o’r tîm AABO, ffoniwch 01792 602211 neu e-bostiwch: adult.education@abertawe.ac.uk