Rydyn ni’n dyfeisio Prifysgol y Dyfodol, helpwch ni i ddyfalu sut bydd hi’n edrych!

Mae Prifysgol Abertawe’n dathlu blwyddyn ei Chanmlwyddiant yn 2020 – mae hyn yn golygu ein bod yn 100 mlwydd oed!

I’n helpu i ddathlu, byddem wrth ein boddau pe gallech ein helpu i ddychmygu sut bydd ein Prifysgol yn edrych ar ôl canrif arall, sef yn y flwyddyn 2120.

Dychmygwch eich bod yn fyfyriwr yn ein Prifysgol y Dyfodol.

  • Beth gallech chi fod yn ei astudio?
  • Pa fath o ddyfeisiau gallai gwyddonwyr a pheirianwyr y Brifysgol fod yn gweithio arnynt?
  • Fydd robotiaid yn crwydro’r coridorau neu’n addysgu gwersi?
  • Beth byddwch yn ei fwyta?
  • Sut bydd ein hadeiladau’n edrych?
  • Fyddwch chi’n chwarae mathau newydd o chwaraeon?
robot rocket and planet

Mae’r posibiliadau’n ddiderfyn yn ein barn ni! Mae cymaint wedi digwydd i ddatblygu bywyd yn y Brifysgol dros y 100 mlynedd diwethaf (pan ddechreuodd y myfyrwyr cyntaf astudio ym Mhrifysgol Abertawe, doedd dim rhyngrwyd i’w helpu gyda’u hastudiaethau!) a byddem wrth ein boddau’n clywed eich syniadau am y datblygiadau posib i ddod.

Anfonwch eich syniadau atom ni er mwyn cystadlu yn ein cystadleuaeth hwyl a chael cyfle i ennill un o’n gwobrau cyffrous, a gymeradwywyd gan yr awdur plant llwyddiannus, David Walliams(Cliciwch ar eich Cyfnod Allweddol isod i weld y gwobrau y gallech eu hennill!).

Sut gallaf gymryd rhan?

Rydym wedi cynllunio gweithgareddau sy’n berthnasol i Gyfnodau Allweddol gwahanol. Felly, beth bynnag yw eich oedran, mae ffyrdd creadigol i chi gymryd rhan wrth ddylunio eich ‘Prifysgol y Dyfodol’.

I gyflwyno eich syniad, lanlwythwch eich llun, eich stori, eich fideo neu ffordd greadigol arall o ddylunio eich Prifysgol y Dyfodol drwy’r ffurflen hon erbyn 20 Tachwedd 2020*

Os oes gennych gwestiynau, e-bostiwch Centenary2020@abertawe.ac.uk

*Mae amodau a thelerau’n berthnasol

A boy at the Swansea Science Festival

Beth yw Prifysgol?

I’ch helpu i ddechrau dyfeisio eich Prifysgol y Dyfodol, efallai y byddai’n ddefnyddiol dysgu ychydig yn fwy am natur Prifysgol a’r hyn sy’n digwydd ynddi.

Wrth i’w hamser yn yr ysgol a’r coleg ddod i ben, mae rhai myfyrwyr yn dewis datblygu eu hastudiaethau ymhellach mewn pwnc sydd o ddiddordeb arbennig iddynt, drwy fynd i’r Brifysgol i astudio am radd yn y pwnc hwnnw. Mae hyn yn eich helpu i ddysgu rhagor am y pwnc a gall eich helpu i gael swydd sy’n apelio atoch chi yn y dyfodol.

Ym Mhrifysgol Abertawe, gall ein myfyrwyr ddewis o gannoedd o bynciau yn amrywio o Beirianneg Awyrofod i Swoleg! Maen nhw’n mynd i wersi o’r enw darlithoedd, a seminarau ac yn ymchwilio ac yn astudio ar eu liwt eu hunain hefyd.

Yn y Brifysgol, mae rhai myfyrwyr yn penderfynu byw ar gampws – dyna’r enw sy’n cael ei roi i’r ardal lle mae holl adeiladau’r Brifysgol, o ystafelloedd dosbarth a llyfrgelloedd i ystafelloedd gwely a hyd yn oed lle rydych chi’n bwyta eich cinio – ychydig fel ein pentref ni ein hunain, â chymuned amrywiol  – ym Mhrifysgol Abertawe, mae gennym ddau gampws!

Un o’r pethau gorau am ein campysau yw eu bod yn agos iawn at y môr, sy’n golygu bod ein myfyrwyr yn gallu cael hwyl ar y traeth ar benwythnosau a rhwng gwersi!

Rydym yn falch iawn o’n Prifysgol, ac ers i ni ddechrau addysgu ym 1920, mae dros 100,000 o fyfyrwyr wedi astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn-fyfyrwyr (neu ‘alumni’) yw’r enw am y rhain. Ar hyn o bryd, mae dros 20,000 o fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn astudio yma!

Gobeithiwn fod hyn yn eich helpu i ddysgu rhagor am y pethau cyffrous sy’n digwydd yn y Brifysgol, ond os hoffech ragor o wybodaeth, beth am archwilio rhai o’r tudalennau eraill ar ein gwefan.

Students on the beach on Bay Campus

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld eich syniadau chi am Brifysgol y Dyfodol!

Engineering students testing a flight simulator