Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae arddangosfa sy'n nodi Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe yn cael ei chynnal yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau tan 14 Mawrth 2021.

Gan ddechrau gyda gosod y garreg sylfaen ar 19 Gorffennaf ym 1920, mae'r arddangosfa yn cynnig cipolwg ar hanes y Brifysgol dros y degawdau. Mae'n cynnwys lluniau, fideos a recordiadau o hanes llafar o archifau'r Brifysgol, ailgreu ystafell wely myfyriwr yn ystod y 1960au a model 3D rhyngweithiol gwych o Abaty Singleton. Bydd cyfres o arddangosfeydd dros dro drwy gydol oes yr arddangosfa yn amlygu amrywiaeth gwaith y Brifysgol a'i rôl yn y rhanbarth.

Sylwer: Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar agor am oriau cyfyngedig yn unig ar hyn o bryd a bydd yn rhaid i ymwelwyr archebu tocyn am ddim o flaen llaw. Ceir rhagor o fanylion yn: https://museum.wales/swansea/ymweld â ni/

Black and white photo of students in lecture, c.1960s.
Black and white photo of students jumping over hurdles in front of the Pavilion at Sketty Lane Sports Centre, c.1970s
Close up image of graduating students

Myfyrwyr mewn darlith, tua 1960au. © Hylton Warner Ltd (Diolch i Archifau Richard, cyfeirnod UNI/SU/AS/4/1/12/36) 

Clwydi yng Nghanolfan Chwaraeon Lôn Sgeti, tua 1970au (Diolch i Archifau Richard Burton, cyfeirnod UNI/SU/AS/4/1/2/96)