Prif Ysgoloriaethau

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaethau gwerth £3,000 ac £1,500 os ydych yn dymuno astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych chi'n bwriadu astudio o leiaf 66% neu fwy o'ch gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, mae angen i chi wneud cais i’r Coleg Cymraeg erbyn 15 Ionawr 2018.

Am fanylion pellach, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Cofiwch bod angen Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

 

Proffil Myfyriwr

Kayleigh Jones, Prif Ysgoloriaeth, BSc Mathemateg a Chymraeg

Kayleigh Jones“Fe wnes i dderbyn Prif Ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac y mae derbyn yr ysgoloriaeth wedi agor drysau i mi hefyd.  Rwyf wedi mwynhau fy mhrofiad yn y brifysgol hyd yn hyn.  Rwyf wedi cwrdd â llawer o bobl anhygoel ac wedi tyfu fel person. Rwyf wedi rhoi cynnig ar bethau newydd – blogio, a llawer mwy.  Mae prifysgol yn gallu bod y heriol ond mae’n brofiad gwych ac rwy’n ddiolchgar iawn mod i’n cael y cyfle.”

Ysgoloriaethau Cymhelliant

Mae'r Coleg Cymraeg yn cynnig Ysgoloriaethau Cymhelliant gwerth £500 y flwyddyn (neu £1500 dros dair blynedd) ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Er mwyn gwenud cais ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant, bydd angen i chi wneud cais i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cau: 8 Mai 2018

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

 

Proffil Myfyrwyr

Jeno Lewis, Ysgoloriaeth Cymhelliant, BA Daearyddiaeth

Jeno Lewis“Roeddwn yn ffodus iawn i dderbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol .  Trwy dderbyn yr ysgoloriaeth, teimlaf fy mod i wedi dod yn rhan o gymuned ac wedi cwrdd â llawer o bobl eraill sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, felly roedd yn bleser dod i adnabod pobl sydd yn yr un cwch a fi.  Daeth yr ysgoloriaeth yn ddefnyddiol iawn pan roedd rhaid i mi fuddsoddi mewn llyfrau yn ogystal a thalu am bethau bob dydd fel bwyd a chostau teithio.  Rwyf wedi mwynhau astudio rhan o fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn edrych ymlaen at weddill fy nghyfnod yn Abertawe!”