Tystysgrif Sgiliau Iaith

Os wyt ti yn astudio mewn Prifysgol yng Nghymru, beth am fanteisio ar Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol? 

Cyfle i ennill tystysgrif ychwanegol sy’n dangos i gyflogwyr dy fod yn hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig fydd  o fantais wrth ymgeisio am swyddi. 

Bydd y Coleg yn trefnu sesiynau er mwyn dy gynorthwyo i baratoi ar  gyfer y Dystysgrif ac mae adnoddau ychwanegol ar-lein.  Bydd angen cwblhau cyfres o dasgau llafar ac ysgrifenedig cyn sefyll yr arholiad er mwyn ennill y Dystysgrif.

Mae’n bosib i unrhyw fyfyriwr ymgeisio am y dystysgrif, ond mae'n orfodol i fyfyrwyr sydd wedi derbyn un o ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Am fwy o fanylion, ewch i dudalen Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlethol.