Pwyllgor y Gangen

Cadeirydd y Gangen yw Dr Gwenno Ffrancon.

Ysgrifennydd y Gangen yw Lois Wyn Griffiths.

Mae aelodaeth o'r gangen yn agored i unrhyw aelod o staff academaidd neu staff cefnogol sy’n aelod o’r Coleg. Mae'r Gangen yn cyfarfod yn ffurfiol ddwy waith y flwyddyn.

Cynhelir y cyfarfod blynyddol nesaf ar:

 

Darlithwyr

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn addysgu myfyrwyr dwry gyfrwng y Gymraeg ers degawdau bellach. Ond trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol rydym wedi gallu penodi nifer o ddarlithwyr newydd a datblygu a chynnig cyrsiau a modiwlau newydd trwy’r Gymraeg. 

Dyma’r pynciau sy’n cael eu cefnogi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe:

Biocemeg a Geneteg – Yr Ysgol Feddygaeth

Bioleg a Bioleg y Môr – Y Coleg Gwyddoniaeth

Bydwreigiaeth – Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus – Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Cymraeg – Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Daearyddiaeth (Fiisegol a Dynol) – Y Coleg Gwyddoniaeth

Ffiseg – Y Coleg Gwyddoniaeth

Ffrangeg – Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Gwaith Cymdeithasol - Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Gwyddorau Meddygol – Yr Ysgol Feddygaeth

Hanes – Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Nyrsio - Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Peirianneg – Coleg Peirianneg

SŵolegY Coleg Gwyddoniaeth

 

Rydym hefyd yn cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y pynciau canlynol:

Mathemateg – Y Coleg Gwyddoniaeth

Y Gyfraith – Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Sbaeneg – Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

 

Dr Rhian Meara, Darlithydd Daearyddiaeth Ffisegol

‌Y Coleg Gwyddoniaeth

Eleni, bydd yr Adran Ddaearyddiaeth yn parhau i gynnig modiwlau craidd a dewisol drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys opsiynau megis tiwtorialau, gwaith maes, mathemateg, peryglon naturiol a daeareg. Mae niferoedd y myfyrwyr sydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg wedi cynyddu yn flynyddol. Peidiwch â gwastraffu'r cyfle sydd gennych - cymerwch ddiddordeb yn y pwnc rydych chi'n ei astudio, darllenwch, ymchwiliwch a gweithiwch yn galed.

 

Dr Aled Isaac, Darlithydd Ffiseg

Y Coleg Gwyddoniaeth  

Aled IsaacDw i wedi bod yn darlithio trwy'r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ers bron i ddwy flynedd bellach ac mae'r myfyrwyr wedi bod yn gefnogol iawn, yn cyfrannu at ddatblygiad y cwrs. Mae modd astudio gwyddoniaeth trwy’r Gymraeg a llwyddo ar y lefel uchaf.