Llesiant@BywydCampws

Mae pawb yn cael profiad myfyriwr gwahanol pan maent yn cychwyn yn y Brifysgol. Ym Mhrifysgol Abertawe, gallwch fod yn sicr ein bod yr un mor bryderus ynglŷn â’ch lles ag yr ydym ynglŷn â’ch perfformiad a’ch astudiaethau academaidd.

Mae Welfare@CampusLife yma i ddarparu cyngor ymarferol a chefnogaeth i chi ar amryw o faterion lles y gallwch eu hwynebu yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. Byddwn yn gweithio gyda chi a’r coleg i sicrhau eich bod yn cael y profiad myfyriwr gorau posib.

Os ydych chi eisiau cefnogaeth gan y Brifysgol, byddwch angen cysylltu yn y lle cyntaf â’ch cyswllt llesiant Coleg.
Os hoffech chi gysylltu’n uniongyrchol â’r tim llesiant canolog, gallwch ein e-bostio neu ein ffonio ar: 01792 602000.

Student Support
Staff support
Additional
College welafre details