Llesiant@BywydCampws

Llesiant@BywydCampws

Mae gan bawb brofiad gwahanol fel myfyriwr pan fyddant yn dechrau mewn prifysgol. Ym Mhrifysgol Abertawe, gallwn sicrhau ein bod yn poeni llawn cymaint am les eich plentyn ag yr ydym am ei berfformiad ac astudiaethau academaidd.

Mae Lles@BywydCampws yma i roi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar ystod o faterion lles, gan gynnwys:

• Symud teulu

• Profedigaeth

• Chwalu perthynas

• Materion myfyrwyr beichiog

• Iechyd cyhoeddus (megis twbercwlosis a llid yr ymennydd)

• Hiraeth ac ysgytwad diwylliannol

• Bwlio neu aflonyddu

• Achosion difrifol

• Anawsterau wrth addasu i fywyd prifysgol neu wneud ffrindiau

• Afiechyd neu fynd i'r ysbyty

• Ac unrhyw beth arall y gallech fod yn poeni amdano – os nad ydych yn siŵr os gallwn helpu, cysylltwch â ni i ofyn

 

Dilynwch ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol am holl wybodaeth BywydTawe, digwyddiadau ac i gwrdd â'r tîm.