Y Gwasanaeth Gwrando 2

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr a staff. Mae'n cynnig clust i wrando i unrhyw un sydd ei hangen. Does dim angen trafod mater neu broblem benodol. Weithiau, mae'n braf siarad yn syml. Gall y sgyrsiau hyn ddigwydd mewn lleoliad sy'n addas ac yn gyfleus i'r ddwy ochr. Os hoffech siarad ag aelod penodol o'r tîm, dywedwch pwy yw'r unigolyn hwnnw pan fyddwch yn cysylltu â ni.


A chofiwch... does dim rhaid i chi fod yn grefyddol i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn!


I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, e-bostiwch chaplaincy.campuslife@abertawe.ac.uk neu ffoniwch: 01792 606557