Cynnig Cyfleoedd Rhyngwladol

Cynnig Cyfleoedd Rhyngwladol

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â Swyddfa Datblygu Rhyngwladol Prifysgol Abertawe i gynnig lleoliadau gwaith rhyngwladol i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn arbenigwyr mewn lleoliadau rhyngwladol, felly does dim modd hysbysebu cyfleoedd rhyngwladol ar fwrdd swyddi'r Parth Cyflogaeth (oni bai eich bod yn ddarparwr lleoliadau sydd wedi'i gymeradwyo gan y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol).

Fodd bynnag, cewch hysbysebu gwefan eich sefydliad ar ein rhestr A-Y o ddarparwyr rhyngwladol, er nad yw hyn yn golygu bod Prifysgol Abertawe wedi cymeradwyo eich gwefan mewn unrhyw ffordd.

I hysbysebu'ch sefydliad ar ein rhestr A-Y o ddarparwyr lleoliadau rhyngwladol, e-bostiwch eich cais i EmploymentZone@abertawe.ac.uk