Recriwtio ein myfyrwyr a'n graddedigion

Recriwtio ein myfyrwyr a'n graddedigion

Gydag 20,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys 2,700 o ôl-raddedigion, mae Prifysgol Abertawe'n gartref i nifer anferth o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig talentog iawn y gallwch ymgysylltu â nhw i lenwi swyddi gwag a lleoliadau gwaith.

Hysbysebu'ch swyddi gwag ar ein Bwrdd Swyddi

Y ffordd orau i'ch busnes hysbysebu swyddi gwag yw ein Bwrdd Swyddi digidol a ddefnyddir gan fyfyrwyr ac ôl-raddedigion i chwilio am bopeth, o rolau rhan-amser a lleoliadau gwaith, hyd gyflogaeth i raddedigion.

Mae ein Bwrdd Swyddi:

  • Am ddim: darperir mynediad i'r Bwrdd Swyddi am ddim i gyflogwyr, myfyrwyr neu raddedigion. Cewch hysbysebu cynifer o swyddi gwag ag yr hoffech heb unrhyw derfynau o ran amser.
  • Yn hawdd ei ddefnyddio: Cewch lanlwytho'ch swyddi gwag eich hun a chael mynediad llawn i'w golygu fel y dymunwch.
  • Wedi'i gefnogi: os ydych yn cael anhawster defnyddio'r porth ar-lein, gallwch siarad ag un o'n Cydlynwyr Cyflogaeth.

Cyn i chi allu dechrau hysbysebu ar y Bwrdd Swyddi, bydd angen i chi ymaelodi â'r Parth Cyflogaeth.

Os hoffech gymorth i hyrwyddo'ch swyddi gwag, neu gyngor ar unrhyw agwedd ar y broses recriwtio, Cysylltwch â ni