Rhaglenni Lleoliad Gwaith Prifysgol Abertawe

Wythnos o Waith

Wythnos o Waith

Mae ein rhaglen ddi-dâl 5 niwrnod o hyd, Wythnos o Waith, yn cynnig blas ar amrywiaeth eang o fusnesau i fyfyrwyr ac yn rhoi cyfle i gyflogwyr fanteisio ar ddoniau deinamig myfyrwyr ar gyfer prosiectau byrrach.

Cynhelir rhaglen Wythnos o Waith yn ystod mis Ionawr a gwyliau'r haf (er y gellir trefnu lleoliadau rhan-amser yn ystod y tymor).

Trefnir sesiynau cyflogadwyedd dwys i fyfyrwyr i sicrhau bod y busnes a'r myfyrwyr yn cael y fantais fwyaf o'r interniaeth.

Rhwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe

Rhwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe

Drwy ein Rhwydwaith Interniaeth â Thâl, rydym yn ceisio cysylltu cyflogwyr a myfyrwyr ar gyfer lleoliadau gwaith 4 wythnos o hyd ar lefel raddedig.

Mae myfyrwyr yn derbyn yr isafswm cyflog ar gyfer unigolyn 21 oed gan eu cyflogwr, ac mae'r cyflogwyr yn gallu hawlio £469 (hanner y cyflog) yn ôl gan y Brifysgol.

Cynhelir rhaglen SPIN ar sail amser llawn yn ystod gwyliau'r haf (er y gellir trefnu lleoliadau rhan-amser yn ystod y tymor).

Trefnir sesiynau cyflogadwyedd dwys i sicrhau bod y busnes a'r myfyriwr yn cael y fantais fwyaf o'r interniaeth.

Lleoliadau Prifysgolion a Ariennir gan Santander

Lleoliadau Prifysgolion a Ariennir gan Santander

Gall busnesau elwa o Raglen Lleoliadau Prifysgolion Santander sy'n darparu grantiau hyblyg i alluogi busnesau i ddarparu profiad gwaith â thâl i fyfyriwr ar:

Raglen lleoliad mis o hyd - lleoliadau amser llawn, wedi'u hariannu'n llawn, dros yr haf i israddedigion.

Rhaglen Interniaeth 3 mis o hyd - Lleoliadau amser llawn drwy gydol y flwyddyn i raddedigion a ariennir yn rhannol gan y Brifysgol ac yn rhannol gan y cyflogwr.
Gall lleoliadau fod mewn Busnesau Bach a Chanolig ac elusennau yn unig.

Dilynwch y ddolen i ddysgu sut mae busnesau eisoes wedi elwa o Raglen Lleoliadau Prifysgolion Santander.

Blwyddyn mewn Diwydiant

Mae’r Coleg Peirianneg, Coleg Gwyddoniaeth ac Ysgol Reolaeth i gyd yn cynnig lleoliad blwyddyn mewn diwydiant.

Gan ofalu am raglenni Lefel Israddedig a Meistr, mae’r lleoliadau Blwyddyn mewn Diwydiant yn cynnig credydau. Maent fel arfer yn parhau am 8 – 12 mis.

Am fwy o wybodaeth ewch ar wefannau’r coleg ac/neu cysylltwch â chydlynwyr gyrfaoedd a chyflogadwyedd y coleg drwy ddefnyddio’r dolenni uchod yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth am ein cyfleoedd lleoliad, neu os hoffech siarad â ni am ddatblygu lleoliad sy'n diwallu eich anghenion yn well, cysylltwch â thîm y Parth Cyflogaeth yn uniongyrchol drwy e-bostio employmentzone@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295500.