Rhaglenni Lleoliad fesul Coleg

Rhaglenni Lleoliad fesul Coleg

Mae pob un o'n Colegau'n cynnig nifer o fentrau lleoliad gwaith mwy arbenigol sy'n arwain at gredydau y gall busnesau a sefydliadau fanteisio arnynt. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Coleg perthnasol yn uniongyrchol.

Neu, am gyngor mwy cyffredinol ar yr amrywiaeth o gyfleoedd lleoliad gwaith rydym yn eu cynnig, ffoniwch dîm y Parth Cyflogaeth ar 01792 295500 neu e-bostiwch employmentzone@abertawe.ac.uk

Y Coleg Peirianneg

null

Mae'r Coleg Peirianneg yn cynnig cynllun Blwyddyn mewn Diwydiant â chredydau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig ym mhob disgyblaeth Peirianneg. Fel arfer, mae'r lleoliad yn para 12 mis ac mae'n hynod boblogaidd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig lleoliad diwydiannol neu os hoffech ymweld â'r Coleg i gwrdd â myfyrwyr, e-bostiwch engineering@abertawe.ac.uk

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

null

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cynnig amrywiaeth o leoliadau profiad gwaith i'w fyfyrwyr, rhai sy'n cynnig credydau ac eraill heb gredydau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darparu lleoliad gwaith, ffoniwch 01792 295789 neu e-bostiwch chhsadmissions@abertawe.ac.uk

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

null

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd profiad gwaith i'w fyfyrwyr yn yr holl sectorau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol, gan gynnwys lleoliadau arsylwi, ymchwil a gwirfoddoli.

Os hoffech gynnig lleoliad gwaith, ffoniwch 01792 295831 neu e-bostiwch law@abertawe.ac.uk

Yr Ysgol Reolaeth

null

Mae'r Ysgol Reolaeth yn cynnig dwy raglen profiad gwaith i israddedigion Rheolaeth Busnes, Cyfrifeg a Chyllid, ac Economeg.

Mae'r cynllun 12 mis hwn, a reolir gan dîm lleoliadau arbenigol, yn gyfle rhagorol i fyfyrwyr ymdrochi mewn sefydliad ac ymgymryd â phrosiectau ar raddfa fawr.
Os hoffech gynnig lleoliad, e-bostiwch somengagement@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 606220.

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

null

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau'n cynnig tair rhaglen profiad gwaith i israddedigion, yn ogystal â modiwl busnes ac entrepreneuriaeth. I ôl-raddedigion, mae dwy raglen profiad gwaith ar gael fel rhan o brosiectau haf ar raglenni MA ym meysydd pwnc Ieithoedd a Chyfieithu a'r Cyfryngau a Chyfathrebu.


Os hoffech drafod cyfle lleoliad, ffoniwch 01792 295304 neu e-bostiwch Debbie Marshall: d.marshall@abertawe.ac.uk

Y Coleg Gwyddoniaeth

null

Mae'r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig cynlluniau Blwyddyn mewn Diwydiant sy'n arwain at gredydau yn llawer o'i raglenni Israddedig a Meistr.
Fel arfer, mae'r lleoliadau hyn yn para rhwng 8 a 12 mis ac maent yn hynod boblogaidd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn hysbysebu lleoliad diwydiannol, neu os hoffech gwrdd â'n myfyrwyr, ffoniwch 01792 606181 neu e-bostiwch Stuart Toomey: s.j.toomey@abertawe.ac.uk

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

null

Mae myfyrwyr ar raglen Meddygaeth i Raddedigion Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n cymryd rhan mewn lleoliadau clinigol drwy gydol eu hastudiaethau ac maent yn ymgymryd â lleoliadau dewisol, naill ai yn y DU neu dramor, yn ystod y flwyddyn olaf. Mae lleoliadau Blwyddyn mewn Diwydiant ar gael hefyd i fyfyrwyr israddedig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn hysbysebu cyfleoedd lleoliad neu mewn ymweld ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe i gwrdd â myfyrwyr, e-bostiwch Dr George Johnson, Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd: g.j.johnson@abertawe.ac.uk, neu Zdravka Kamenova, Swyddog Cyflogadwyedd a Symudedd: z.kamenova@abertawe.ac.uk