Cyfle i Fynychu Ffeiriau Gyrfaoedd, Sgyrsiau Cyflogwyr a Gweithdai

Ffeiriau Gyrfaoedd, Sgyrsiau Cyflogwyr a Gweithdai

Mae mynd i un o ddigwyddiadau Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe yn un o'r ffyrdd gorau o ymgysylltu â'n myfyrwyr a'n graddedigion talentog.

P'un a ydych yn gwmni amlwladol neu'n gwmni newydd, p'un a ydych am ddod i Ffair Yrfaoedd brysur, cynnig sgwrs i gynulleidfa benodol neu hwyluso gweithdy, gallwn drefnu'r digwyddiad perffaith i chi a'ch helpu i feithrin doniau'r dyfodol ar gyfer eich diwydiant.

Drwy weithio gyda phob un o Golegau Prifysgol Abertawe a chydweithio ag Undeb y Myfyrwyr, gallwn sicrhau bod eich busnes yn denu sylw'r myfyrwyr a'r graddedigion yr hoffech eu cyrraedd.

Byddwn yn helpu'ch busnes i:

  • Ddod o hyd i'ch aelodau staff graddedig nesaf yn ein Ffair Yrfaoedd yr hydref flynyddol - mae ein Ffair Yrfaoedd flynyddol sy'n cael ei chynnal dros ddeuddydd ar ddau gampws, yn denu dros 2000 o fyfyrwyr o bob maes pwnc.
  • Cynnal digwyddiad cyflogwr wedi'i deilwra i'ch anghenion, a fydd yn datblygu dealltwriaeth myfyriwr o'ch sector ac yn hyrwyddo'ch busnes.

Os hoffech drafod sut gallwn dynnu sylw'r myfyrwyr a'r graddedigion iawn at eich busnes, ffoniwch Linda Palmer, Cydlynydd Prosiectau Cyflogwyr, ar 01792 513133 neu e-bostiwch L.M.Palmer@abertawe.ac.uk