Recriwtio Ein Talent

Recriwtio ein myfyrwyr a’n graddedigion

Gall Prifysgol Abertawe eich helpu i drefnu lleoliadau gwaith, llenwi swyddi rhan-amser a recriwtio gweithwyr graddedig o fanc ddoniau sy’n cynnwys dros 20,000 o fyfyrwyr

Mae gennym dîm ymroddedig a fydd yn gweithio gyda chi i ddeall eich anghenion recriwtio unigol a’ch helpu i ddenu’r myfyrwyr a’r graddedigion gorau ar gyfer eich sefydliad. Byddwn yn eich cefnogi drwy’r broses gyfan ac yn darparu hyfforddiant ychwanegol i’n myfyrwyr i sicrhau eu bod yn barod am heriau a chyfleoedd y gweithle.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut gall ein myfyrwyr a'n graddedigion weithio i'ch busnes, ffoniwch dîm y Parth Cyflogaeth ar 01792 295500 neu e-bostiwch employmentzone@abertawe.ac.uk