Ymgynghoriaeth a Phartneriaethau Masnachol

Ymgynghoriaeth a Phartneriaethau Masnachol

null

Phartneriaethau

Gallwn hefyd weithio mewn partneriaeth â’ch sefydliad ar brosiectau mwy sylweddol. Hyd yn hyn, rydym wedi cefnogi mentrau mawr yn llwyddiannus, er enghraifft:

  • datblygu cyfleuster hyfforddiant Fairwood Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe
  • a chynnal Pencampwriaethau Athletau Ewrop yr IPC.

Ymgynghoriaeth

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori a gallwn gefnogi eich sefydliad o ran:

  • cynnal digwyddiad;
  • dadansoddi masnachol ac arfarnu opsiynau;
  • partneriaethau cyhoeddus-preifat;
  • parhad busnes; iechyd a diogelwch;
  • a gwreiddio cynaladwyedd

I ddysgu mwy am sut allwn ni helpu’ch sefydliad cysylltwch â ni