Cyfleoedd Noddi a Hyrwyddo

Hyrwyddo Eich Sefydliad

null

Mae amgylchedd y campws yn annog arbrofi a darganfod, sy'n ei wneud yn farchnad ddelfrydol i adeiladu ymwybyddiaeth, teyrngarwch a delwedd brand.

Gallwn eich helpu i gefnogi ein myfyrwyr a hyrwyddo eich brand trwy ystod o becynnau noddi a hyrwyddo.

Yn hysbysebu yn ein cyfleusterau chwaraeon, noddi ein timau chwaraeon, neu archebu lle ar y campws i hyrwyddo neu werthu eich cynhyrchion, mae gennym gyfleoedd i frandiau mawr a bach fel ei gilydd. Mae gennym hefyd gyfleoedd noddi neu enwi mawr ar gael ar gyfer brandiau o safon uchel.

*Sylwer bod yn rhaid i bob noddwr a hysbysebwr ddangos safonau moesegol uchel drwyddi draw yn eu sefydliad, eu gweithrediad, a'r gadwyn gyflenwi.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i drafod hyrwyddo eich sefydliad.