Cynnal cyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad

Gadewch i ni eich helpu i gynnal cyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad

Gadewch i ni eich helpu i gynnal cyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad

Cyfarfod, Cynhadledd a Gofod Digwyddiad

Os ydych yn chwilio am leoliad cynhadledd neu ddigwyddiad yng Nghymru, does dim angen chwilio ymhellach na Phrifysgol Abertawe.

Ni waeth a ydych yn trefnu cynhadledd fawr neu'n cynnal arddangosfa, yn cynllunio cinio neu gyfarfod neu dderbyniad bach yng Nghymru, mae gan Brifysgol Abertawe ddewis helaeth o leoliadau cyfarfod a digwyddiad, i gyd yn daith gerdded fer o lan môr adnabyddus Abertawe.

Mae ein dewis o leoliadau cynhadledd a digwyddiad yn cynnwys ein Neuadd Fawr fawreddog gwerth £32 miliwn ar Gampws y Bae, sy'n gartref i dair darlithfa fawr, amrywiaeth o fannau hyblyg â llawr gwastad ac Awditoriwm Syr Stanley Clarke sy’n cynnig 700 o seddau ynghyd ag acwsteg o safon fyd-eang a thechnoleg glyweled o'r radd flaenaf.

Mae ein pecynnau fforddiadwy i gynadleddwyr yn cynnig gwasanaethau arlwyo a chymorth digwyddiadau rhagorol gan dîm o arbenigwyr digwyddiadau proffesiynol; ac mae gan ein campysau amrywiaeth o gyfleusterau o fewn cyrraedd hwylus i'ch cynadleddwyr, gan gynnwys caffis a bariau, archfarchnadoedd, cyfleusterau chwaraeon a dewis o lety fforddiadwy a chyfleus ar y safle rhwng mis Mehefin a mis Medi.

Os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i wefan Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe neu i holi am gynnal digwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe, Cysylltwch â ni

Rhentu Swyddfa Fasnachol ar Brydles

Ar hyn o bryd nid ydym yn prydlesu lle ar y campws fel gweithgaredd masnachol safonol. Ar gyfer prosiectau sydd â chysylltiad agos â’n gweithgaredd ymchwil ac arloesi, efallai y gallwn gynnig lleoedd arbenigol felly os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio o’r fath, cysylltwch â ni