Cyflenwi i Prifysgol Abertawe

null

Nod Prifysgol Abertawe yw sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau yn cael eu darparu'n brydlon mewn ffordd effeithlon, effeithiol a moesegol, wrth sicrhau gwerth am arian.

Felly, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch dendro am ein busnes:

Os ydym yn edrych am bartneriaid masnachol i gynnig gwasanaethau ar y campws (e.e. arlwyo, manwerthu) bydd y cyfleoedd hyn yn cael eu hysbysebu ar-lein trwy’r porth GwerthwchiGymru.

Mae contractau sydd werth mwy, yn cael eu tendro'n uniongyrchol trwy eDendroCymru a dylai cyflenwyr sydd â diddordeb mewn cyflwyno tendr ymateb i'r 'Gwahoddiadau i Dendro' sy’n cael eu hysbysebu yma.

Mae contractau sydd â’r gwerth mwyaf yn cael eu hysbysebu yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

Cyfrifoldeb adrannau a cholegau unigol yw penderfyniadau prynu gwerth isel felly cysylltwch â ni a byddwn yn ceisio eich cyfeirio at yr aelod staff mwyaf priodol.

Rydym bob amser yn falch i glywed gan ddarpar gyflenwyr felly, os oes gennych rywbeth i'w gynnig i ni, cofiwch gysylltu.