Wheel chair cyclist racing in para-athletic championships

GALLWN NI HELPU I EHANGU EICH CYRHAEDDIAD DRWY NAWDD.

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae ein cymuned yn annog arbrofi a darganfod. Dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi dechrau adeiladu ar y sylfaen hon drwy ddatblygu ffyrdd y gall eich busnes fod yn rhan o'n cymuned yn y Brifysgol.

Efallai eich bod am alinio'ch nodau brandio a marchnata drwy:

  • cefnogi a bod yn rhan o’n cymuned o fyfyrwyr drwy chwaraeon a gweithgareddau eraill,
  • cyfathrebu â'r miloedd o staff sy'n gweithio i ni,
  • cymryd rhan yn ein rhaglenni a'n digwyddiadau 'Allgymorth Cymunedol' a bod yn rhan ganolog ohonynt,
  • rhwydweithio a gweithio gyda'n timau Busnes, Ymchwil ac Arloesi,
  • noddi a chymryd rhan yn ein hamrywiaeth eang o ddigwyddiadau corfforaethol,
  • cyfathrebu â miloedd o'n cyn-fyfyrwyr diweddar a'r rhai a raddiodd amser maith yn ôl,
  • neu drwy alinio'ch busnes â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol eraill.

Mae gennym gyfleoedd noddi a phartneriaeth i ddiwallu'ch holl anghenion marchnata.

Mae'r cyfleoedd yn amrywio o ymgyrchoedd ymwybyddiaeth brand wedi'u cynllunio'n graff i brosiectau integredig iawn sy'n ymestyn ar draws sawl platfform amlgyfrwng. Gallwn helpu eich brand i ddatblygu o 'adnabyddus i uchel ei glod', o 'anadnabyddus i adnabyddus iawn'.

I gyflawni hyn hyd eithaf ein gallu, mae'n rhaid i ni ddeall eich nodau busnes chi yn ogystal â’n rhai ni.

I ddechrau eich taith noddi gyda'r Brifysgol, cysylltwch â mi drwy godi'r ffôn neu e-bostio:

Rhian Walters - Swyddog Nawdd

E-bost: r.a.walters@abertawe.ac.uk

Ffôn: 01792 513627