Defnyddio ein Gwasanaethau Masnachol a Digwyddiadau

Dyn yn siarad â chydweithiwr

Gallwn ni eich helpu i ddatblygu a chyflwyno prosiectau a digwyddiadau masnach

Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau ar gyfer digwyddiadau a mannau cyfarfod hyblyg ar Gampws y Bae a Champws Singleton felly os ydych chi am gynnal cyfarfod, digwyddiad neu gynhadledd, gallwn ni ddiwallu eich anghenion.

Gallwn hefyd eich helpu i ddatblygu cyfleoedd masnachol mewn meysydd megis rheoli cyfleusterau, chwaraeon, manwerthu, arlwyo a digwyddiadau felly byddem yn croesawu'r cyfle i weithio gyda'r sefydliad ar sail ymgynghori neu bartneriaeth.

Gan dynnu ar arbenigedd o Brifysgol Abertawe a'n partneriaid, byddwn yn gweithio gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod eich digwyddiad neu eich prosiect yn llwyddiannus.

GADEWCH I NI EICH CEFNOGI GYDA'R PROSIECT

 Alun Wyn Jones from the Ospreys rugby team with members of staff from Swansea University