Dod o Hyd i Gymorth Arbenigol

Dod o Hyd i Gymorth Arbenigol

Dod o Hyd i Gymorth Arbenigol

Diwylliant, y Celfyddydau a'r Gyfraith

Ar gyfer ymholiadau ynghylch y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol, cysylltwch â Kate Spiller yn y lle cyntaf:

Ffon: 01792 606587 Ebost: k.spiller@swansea.ac.uk

 Kate

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Y Gwyddorau Bywyd ac Iechyd

Y Gwyddorau Bywyd ac Iechyd

Ar gyfer ymholiadau ynghylch Gwyddor Bywyd, cysylltwch â Kevin Fernquest yn y lle cyntaf:

Tel: 01792 513723  Email: k.fernquest@swansea.ac.uk

 Kevin

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
Y Coleg Meddygaeth

 

Gwyddoniaeth, Digidol a'r Amgylchedd

Ar gyfer ymholiadau ynghylch Gwyddoniaeth, Digidol a'r Amgylchedd, cysylltwch â Rhian Melita Morris yn y lle cyntaf:

Ffon: 01792 606516 Ebost: r.m.morris@swansea.ac.uk

 rhian

Y Coleg Gwyddoniaeth

Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Deunyddiau

Ar gyfer ymholiadau ynghylch Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Deunyddiau, cysylltwch â Beverley Guess yn y lle cyntaf:

Ffon: 01792 606587 Ebost: b.m.guess@swansea.ac.uk 

 Beverley

Y Coleg Peirianneg
Yr Ysgol Reolaeth

Gwasanaethau Proffesiynol, Cyllid a Chyfrifyddu

Ar gyfer ymholiadau ynghylch Gwasanaethau Proffesiynol, Cyllid a Chyfrifyddu, cysylltwch â Beverley Guess yn y lle cyntaf:

Ffon: 01792 606587 Ebost: b.m.guess@swansea.ac.uk 

 Beverley

Yr Ysgol Reolaeth
Y Coleg Peirianneg

Arall

Cysylltwch ag aelod o'r Tîm Effaith ac Ymgysylltu, a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i arbenigedd:

Beverley Guess (College of Engineering and School of Management) - Ffon: 01792 606587 Ebost: b.m.guess@swansea.ac.uk

Kate Spiller (Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau a Coleg y Gyfraith) - Ffon: 01792 606587 Ebost: k.spiller@swansea.ac.uk

Kevin Fernquest (Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Y Coleg Meddygaeth) - Ffon: 01792 513723  Ebost: k.fernquest@swansea.ac.uk

Rhian Melita Morris - (Y Coleg Gwyddoniaeth) - Ffon: 01792 606516 Ebost: r.m.morris@swansea.ac.uk