Ynglŷn â'r Academi

Ynglŷn â'r Academi

Mae Academi Datblygiad Proffesiynol Prifysgol Abertawe'n cefnogi ac yn cydlynu datblygiad darpariaeth newydd a sefydledig ar gyfer cyflogwyr ac yn hyrwyddo cydweithio ar draws disgyblaethau.

Drwy'r Academi Datblygiad Proffesiynol, bydd Prifysgol Abertawe'n ymdrechu i ddatblygu a chyflwyno addysg a hyfforddiant o safon, wedi'u harwain gan ymchwil, ym maes datblygiad proffesiynol hynny yw:

 • canolbwyntio ar ddiwydiant a chael ei ddatblygu drwy gydweithio
 • gwella sgiliau a gwybodaeth y dysgwr proffesiynol
 • cyflawni effaith y gellir ei mesur ar gyfer eich sefydliad
 • cyfrannu at dwf economaidd y gymuned

Ein gweledigaeth 

Ein gweledigaeth yw y caiff Prifysgol Abertawe ei chydnabod fel canolfan o ddewis ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus a fydd, yn ei thro, yn helpu sefydliadau i barhau'n arloesol, yn gystadleuol ac yn gyfarwydd â'r holl ganfyddiadau ymchwil neu’r dechnoleg ddiweddaraf. Yr Academi Datblygiad Proffesiynol yw'r bont rhwng y weledigaeth hon a busnesau sy'n dyheu datblygu a thyfu'n barhaus.

Gan weithio'n agos gyda phartneriaid mewn busnes a diwydiant ac arbenigwyr diwydiannol, gall yr Academi Datblygiad Proffesiynol helpu busnesau i ddatblygu eu gweithlu mewn meysydd arbenigol, neu greu cyrsiau pwrpasol i fanteisio ar ddoniau ac achub y blaen ar eu cystadleuwyr.

Mae'r Academi yn gweithio ar sail saith thema wahanol, ac mae pob un yn cynnwys meysydd pwnc gwahanol. Y saith thema yw:

 • Peirianneg a Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu
 • Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Rheolaeth a Chyllid
 • Y Gyfraith a Chyfiawnder Troseddol
 • Iechyd a Lles
 • Y Celfyddydau, Iaith a Diwylliant a'r
 • Amgylchedd a Chynaladwyedd